Loading...
Dj Blood Orange Jalapeno Margarita

Dj Blood Orange Jalapeno Margarita

Ingredients:

  • 1.25 oz Don Julio Blanco Tequila
  • 0.25 oz of Blood Orange Liquer
  • 0.75 oz of Fresh Blood Orange Juice
  • 0.25 oz of Fresh Lime Juice
  • 1 EA OF Muddled Jalapeno

Dj Blood Orange Jalapeno Margarita